Autoriõigus

Vastutusnõue

Iga veebisaidi sisu koos sellega seotud andmete, piltide, helide ja helidega on kaitstud autoriõiguse ja muude õigustega. Need õigused kuuluvad Prisma-IT-le ja/või teistele Prisma-IT kontserni kuuluvatele isikutele. Ilma Prisma-IT eelneva kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud seda veebilehte või selle ühtegi osa kopeerida.

Kaubamärgid ja ärinimed

Prisma-IT, Prisma-IT logo, CooCoo, Alliant, ePublisher, Smartwork ja OctoPOS ning OctoDOC on Prisma-IT registreeritud kaubamärgid erinevates maailma piirkondades. Muud sellel saidil olevad kaubamärgid ja logod võivad olla Prisma-IT, selle tütarettevõtete, seotud ettevõtete ja/või teiste organisatsioonide või üksikisikute omand. Ilma Prisma-IT kirjaliku nõusolekuta ei ole lubatud kasutada meie registreeritud kaubamärke ja/või logosid.

Vastutus

Prisma-IT või selle tütar- ja sidusettevõtted ei saa tagada käimasolevate andmete täielikkust, täpsust või ajakohasust. Prisma-IT ei vastuta mis tahes otseste või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad või on kuidagi seotud veebilehtede kasutamisega, veebilehtede (mitte)kättesaadavusega või uudiskirjadega.

Kolmandate isikute teave

Sellel veebisaidil olev teave on esitatud kolmandate isikute poolt ja kajastab ainult selle koostajate isiklikke arvamusi. Prisma-IT ei vastuta mingil moel selle veebilehe sisu või juurdepääsu eest sellele veebilehele, mis on seotud selle veebilehega või sellelt veebilehelt. Kasutajad vastutavad sisu kasutamisel kohalike seaduste ja määruste järgimise eest.